Molding Technology Professionals for the 21st Century

“Mananatiling Kampeon, Sa Kahit Anong Hamon”

Written by : Jonas Tongol

“Mananatiling Kampeon, Sa Kahit Anong Hamon” iyan ang nagsilbing tema ng ACTEC sa pagdaraos ng ika-21 anibersaryo nito. Sa pagdaraos nito’y kasama ang kaniyang mga nagsilbing pinakahaligi at ang mga bagong magsisilbing haligi sa mga susunod pa nitong mga taon. Sa kabilang dako, marami sa mga bumubuo ng ACTEC ang tunay na hinamon ang pagiging katatagan. Sa pasimula pa lamang ay marami nang mga hamon ang nakahanda gaya ng hamon na handang magtiwala sa mga kasamahan upang matamo at maisigaw ang salitang KAMPEON! At higit sa lahat ay ang pagharap sa mga hamong hatid ng mga sari-sariling takot. Mga hamong animo’y mga malalakas na hampas ng alon o nagngangalit na hanging handang manalanta. Masalimuot man kung haharapin ang mga hamon ay nagsisilbi pa rin itong mga magagandang pagakakataon para sa bawat isa upang wasakin ang mga bagay na humahadlang tungo sa pinipithayang bituing nagniningning. Gayun pa man, ang lahat ay NANATILING KAMPEON SA KAHIT NA ANUMANG MGA HAMONG KINAHARAP. Nagwagi hindi lang bilang isang indibidwal o sangay ni ACTEC kundi bilang ACTEC ONE!

You might be interested in …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *